VT Farm - шаблон joomla Форекс

1.1. Типова навчальна програма

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

 

Типова навчальна програма

з предмета“Електротехніка”

Спеціальність: «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

з/п

Тема

Кількістьгодин
Всього
1. Вступ 2
2. Основи електростатики 7
3. Постійний струм та кола постійного струму 10
4. Електромагнетизм 9
5. Змінний струм та кола змінного струму 14
6.

Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади.

10
7. Трансформатори 8

8.

8.1

8.2

Електричні машини:

Електричні машини змінного струму

Електричні машини постійного струму

10

8

ТЕМА1. Вступ

ТЕМА 2. Основи електростатики

Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Прості електричні  поля:  точкового заряду, зарядженої  осі, між  двома паралельними пластинами. Силова взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Напруженість, потенціал і робота електричного поля.

ТЕМА 2. Основи електростатики

Потік вектора через елемент поверхні і потік вектора через поверхню. Поляризація речовин. Вектор електричного зміщення (індукція). Теорема Гауса. Провідники і діелектрики в електричному полі. Електрична ємність. Ємність плоского конденсатора і блоку конденсаторів. Типи конденсаторів та їх застосування.

ТЕМА 3. Постійний струм та кола постійного струму

Струм та його щільність. Резистори, величина їх опору і його залежність від температури.Теплова дія струму. Закони Ома і Джоуля-Ленца. Нагрівання проводів. Максимально допустимий (номінальний) струм у проводі. Вибір перерізу проводу залежно від максимально допустимого струму у проводі Джерела постійного  струму. Гальванічні батареї та акумулятори, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на схемах. Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з’єднання провідників.

ТЕМА 3. Постійний струм та кола постійного струму

Другий закон Кірхгофа. Основні методи розрахунку кіл постійного струму (контурних струмів, вузлових потенціалів, еквівалентного джерела).Втрата напруги у проводах. Розрахунок перерізу проводів за даною величиною максимально допустимої втрати напруги. Поняття про нелінійні кола постійного струму.

ТЕМА 4. Електромагнетизм

Прості  магнітні поля: провідника із струмом, соленоїда та постійного магніту. Основні характеристики магнітного поля: напруженість, магнітна індукція, потік, проникність. Парамагнітні, діамагнітні та феромагнітні матеріали. Намагнічування тіл. Явище гістерезису. Електромагніти. Закон повного струму. Магнітний опір. Розрахунок магнітних кіл. Провідник зі струмом у магнітному полі. Взаємодія паралельних провідників зі струмом. Явище електромагнітної індукції, її практичне використання (поняття про трансформатор). Індуктивність. Розрахунок індуктивності котушки без осереддя. Розрахунок індуктивності котушки без осереддя. Поняття про індуктивність котушки з осереддям.

ТЕМА 4. Електромагнетизм

Самоіндукція, величина та напрями електрорушійної сили самоіндукції. Взаємоіндукція. Взаємна  індуктивність. Вихрові струми та їх  використання.

ТЕМА 5. Змінний струм та кола  змінного струму

Синусоїдний  змінний струм. Отримання змінного струму. Графічне зображення змінного струму. Період  і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз. Векторне зображення змінного струму  та напруги. Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором; графіки і векторна діаграма струму  і напруги; закон Ома. Кола змінного струму з індуктивністю; індуктивний  опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Ємність у колі змінного струму;  ємнісний опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома.Послідовне, паралельне та змішане з’єднання однотипних елементів кіл змінного струму. Послідовне й  паралельне з’єднання  активного, індуктивного та ємнісного опорів. Еквівалентний опір та еквівалентна провідність кіл, їх активна і реактивна складові. Трикутники опорів і векторні діаграми. Активна, реактивна та повна потужності в колі змінного струму. Трикутник потужностей, коефіцієнт потужності.Послідовне і паралельне з’єднання індуктивності та ємності. Резонанси напруг і струмів, векторні діаграми. Частотні та енергетичні характеристики резонансних кіл. Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні діаграми. З’єднання зіркою та трикутником обмоток генератора і споживача. Кількісне співвідношення між фазними і лінійними струмами та напругами при з’єднанні зіркою чи трикутником

ТЕМА 5.  Змінний струм та  кола  змінного струму

Синусоїдні струми і напруги у комплексній формі, опори, провідність: потужність у комплексній формі. Розрахунок електричних кіл змінного струму з використанням комплексних чисел. Поняття про несинусоїдний змінний струм та про нелінійні кола змінного струму. Рівномірне і нерівномірне, симетричне й несиметричне навантаження, роль нульового проводу. Активна, реактивна й повна потужності у трифазній мережі.

ТЕМА 6. Електричні та радіотехнічні вимірювання.

Електровимірювальні прилади Значення й роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Методи та похибки вимірювань. Клас точності  приладів. Класифікація електровимірювальних приладів. Будова  та принцип роботи вимірювальних приладів магнітоелектричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкали приладів. Чутливість приладів. Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і вольтметра. Розрахунок шунтів  та додаткових опорів. Вимірювання опорів. Вимірювальні мостові схеми та омметри. Вимірювання опорів  ізоляції проводів.

ТЕМА  6. Електричні вимірювання. Електро-вимірювальніприлади

Вимірювання потужності та енергії. Схеми включення ватметрів та лічильників. Вимірювання потужності у три та чотирипровідній трифазних мережах змінного струму. Вимірювання коефіцієнта потужності. Вимірювання індуктивності та ємності. Частотоміри. Вимірювання  неелектричних величин  за допомогою  електровимірювальних приладів. Основні типи чутливих елементів, їх статичні характеристики та чутливість. 

ТЕМА 7. Трансформатори

Принцип дії  та будова   трансформаторів. Коефіцієнт  трансформації. Режим роботи трансформатора:  холостого ходу, короткого замикання, навантаження. Коефіцієнт корисної дії  трансформатора. Коефіцієнт навантаження. Векторні діаграми при різноманітних режимах роботи  трансформатора, витрати потужності. Використання трансформаторів при передачі електроенергії на великі відстані. Вимірювальні трансформатори.

ТЕМА 7. Трансформатори

Трифазні трансформатори. Групи з’єднання обмоток. Паралельна робота трансформаторів. Автотрансформатори, будова, принцип дії, основні характеристики автотрансформаторів  та  сфери застосування. Зварювальні трансформатори. Магнітні підсилювачі.

ТЕМА 8. Електричні машини

Електричні машини змінного струму Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором. Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Сфера застосування асинхронних електричних  машин. Електричні машини постійного струму Принцип дії та будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила. Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси. Способи збудження: незалежне, послідовне, паралельне та змішане. Основні характеристики генератора постійного струму. Паралельна робота генераторів.

ТЕМА 8. Електричні машини

Електричні машини змінного струму. Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного струму. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Зовнішня й регулювальна характеристики. Пуск, регулювання та реверсування швидкості обертання синхронних машин. Обертовість синхронних електричних машин. Синхронні  двигуни та генератори. Електричні машини постійного струму. Принцип дії та будова двигуна постійного струму. Протиелектрорушійна сила якоря. Обертовий момент. Двигуни з паралельним, послідовним та змішаним збудженнями. Схеми включення, пуск, регулювання швидкості обертання двигунів, їх реверсування. Втрати та коефіцієнт корисної дії машин постійного струму. Обертовість машин постійного струму. Використання машин постійного струму. 

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

Последнее изменениеВторник, 04 сентября 2018 12:10

Галерея изображений

{gallery}83{/gallery}

2 комментарии

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх