VT Farm - шаблон joomla Форекс

ТЕМА 19

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

Синхронні трифазні генерато­ри використовують на електростанціях для одержання електричної енергії.
generator synchron
Трифазний синхронний генератор складається з нерухомої частини ста­тора, рухомої частини ротора і двох підшипникових щитів. Статор має ста­нину, осердя, виготовлене з листів електротехнічної сталі, в пазах якого розміщена трифазна обмотка. Ротор складається з вала, полюсних осердь, обмотки збудження, кінці якої припая­ні до двох контактних кілець. Об кон­тактні кільця труться графітні щітки, за допомогою яких до обмотки збу­дження підводиться постійний струм.
Постійний струм, протікаючи по об­мотці збудження, намагнічує полюси ротора. При обертанні ротора його маг­нітне поле буде перетинати трифазну обмотку й індукувати в ній трифазну зміну е. р. с.
Е. р. с., яка індукується в трифазній обмотці Е, прямо пропорційна частоті обертання ротора n і магнітному потоку ротора Ф.
 
Подивись відео
 
У синхронних генераторах з машин­ним збудженням постійний струм для обмотки збудження виробляється гене­ратором постійного струму, вал якого з'єднаний з валом генератора.
У генераторах із самозбудженням частина трифазного змінного струму, який виробляється генератором, ви­прямляється і подається на обмотку збудження.
Як видно з характеристики холостого ходу генератора, із збільшенням струму збудження е. р. с. генератора зростає. Змінюючи струм збудження, регулюють напругу генераторів.
Із зовнішньої характеристики син­хронного генератора видно, що із збіль­шенням навантаження активного R і індуктивного Хl навантаження напруга на генераторі зменшується, а при збіль­шенні ємнісного навантаження Хс— зростає. Причина цьому — реакція якоря, яка виникає в генераторі, коли він працює під навантаженням.
 
Подивись відео
На електростанціях, як правило, не один, а кілька генераторів, які ввімк­нені паралельно. Щоб увімкнути гене­ратори на паралельну роботу, необхід­но виконати такі умови:
частоти струмів генераторів повинні бути однаковими (змінюють частоту, змінюючи частоту обертання ротора генератора);
напруги генераторів повинні бути однаковими (змінюють напругу гене­ратора, змінюючи струм в обмотці збу­дження);
повинне бути правильне чергування фаз (щоб виконати цю умову, корис­туються фазопокажчиками);
у момент вмикання генераторів на паралельну роботу напруги повинні бути у протифазі (цієї умови досягають за допомогою синхроноскопа, який зображений на рисунку). Рубильник вмикають у той момент, коли лампочки гаснуть.
Трифазний синхронний двигун за бу­довою нічим не відрізняється від бу­дови трифазного синхронного генера­тора.
Якщо по трифазній обмотці статора пропустити трифазний струм, то утво­риться обернене магнітне поле. По об­мотці збудження ротора пропускають постійний струм і ротор намагнічуєть­ся. Взаємодія обертового магнітного по­ля з магнітним полем ротора примусить ротор обертатися у той бік, що й обертове магнітне поле, і з такою ж часто­тою.
Синхронні двигуни мають такі вла­стивості:
частота обертання ротора не залежить від навантаження;
високий cosφ ;
використовуються як компенсатори для підвищення COSφ (для цього двигун працює без навантаження і на обмотку збудження дають великий струм);
відсутній пусковий момент.
Для пуску синхронних двигунів ви­користовують асинхронний пуск синх­ронного двигуна. Для цього на роторі, крім обмотки збудження, встановлюють короткозамкнену обмотку. В момент пуску на обмотку збудження не по­дають постійний струм і двигун працює, як асинхронний. Після пуску двигуна подають постійний струм на обмотку збудження і він починає працювати як синхронний.
Крім трифазних синхронних двигу­нів, застосовують синхронні двигуни малої потужності. До них належать синхронні двигуни з постійними маг­нітами і реактивні синхронні двигуни.
Синхронний двигун з постійними маг­нітами складається із статора, ротора та двох підшипникових щитів. Статор має станину, осердя, дві обмотки, в одну з яких увімкнено конденсатор. Ротор являє собою постійний магніт і короткозамкнену обмотку. При проті­канні однофазного струму по обмотках статора утворюється обертове магніт­не поле, яке, взаємодіючи з магнітним полем ротора, примусить його обер­татися.
тесла
Реактивний синхронний двигун від­різняється від попереднього тільки ротором.
Ротор — це стальний циліндр з осьо­вими вирізами. Завдяки їм магнітне поле статора, протікаючи по шляху найменшого опору, примусить обер­татися ротор з такою ж швидкістю, з якою обертається магнітне поле ста­тора.

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

Последнее изменениеПонедельник, 24 сентября 2018 09:11
Другие материалы в этой категории: СИМУЛЯТОР ГЕНЕРАТОР »

3 комментарии

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх