VT Farm - шаблон joomla Форекс

ТЕМА 16

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

Частоту струму вимірюють частотометром, який вмикається в ме­режу паралельно.
Подивись відео
 
Значення коефіцієнта потужності cosφ в мережах однофазного змінного струму можна визначити за показан­нями вольтметра, амперметра і ватмет­ра. Для цього показання ватметра треба розділити на добуток показань амперметра і вольтметра.
На практиці коефіцієнт потужності визначають за допомогою однофазних і трифазних фазометрів. Фазометри — це прилади електродинамічної системи. Вимірювальний механізм фазометра — логометр з двома рухомими котушка­ми, скріпленими між собою під кутом 90% і однією нерухомою. Нерухому котушку вмикають послідовно з наванта­женням ZН. В однофазного фазометра до однієї рухомої котушки ввімкнено активний опір R, а до другого — індук­тивність L. Рухомі котушки вмика­ють у мережу паралельно навантажен­ню ZН .
Як видно із схеми вмикання трифаз­ного фазометра до обох рухомих коту­шок, тут послідовно ввімкнені активні опори R1 та R2.
Подивись відео
 
 
Електричну енергію в колах змін­ного струму вимірюють лічильниками індукційної системи. Схема вмикання однофазного лічильника в мережу та­ка сама, як ватметра. Одна обмотка лічильника вмикається послідовно спо­живачу, а друга — паралельно.
Для вимірювання електричної енер­гії в колах трифазного змінного стру­му використовують спеціальні трифаз­ні лічильники.
Подивись відео
 
За допомогою електричних прила­дів можна вимірювати неелектричні величини, тільки для цього потрібні датчики, які перетворюють неелектричну величину в параметр електричного кола (опір, індуктивність, ємність) або в  е. р. с. Відповідно до цього датчики поділяються на параметричні й гене­раторні.
Неелектричні величини зручно вимі­рювати електричними методами, оскіль­ки процес може тривати безперервно, і з великою точністю, а, крім того, дистанційно на відстані.
Реостатний датчик використовують для вимірювання рівня рідини, із змі­ною якого змінюються положення по­плавка і опір реостата.
Терморезисторний датчик використо­вують для вимірювання температури. Збільшення температури призводить до зменшення опору терморезистора.
Генераторний індукційний датчик ви­користовують для вимірювання частоти обертання. Із збільшенням частоти обертання якоря датчика зростає е. р. с.
За допомогою генераторних термо­електричних датчиків вимірюють тем­пературу. Цей датчик являє собою дві пластини, виготовлені з різних металів, кінці котрих спаяні. Чим вища темпе­ратура місця спаю, тим більша е. р. с..
Подивись відео
 
 
У даний час застосовують цифрові вимірювальні прилади: вольтметри, ампер­метри, омметри, частотометри, фазомет­ри або комбіновані прилади. Вони пока­зують результати вимірювань у цифровій формі дуже точно і на відміну від стрілкових приладів не допускають похибок при знятті вимірюваних параметрів.
Цифрові прилади зручно використо­вувати в автоматиці, оскільки сигнал з цього приладу може безпосередньо подаватися на електронно-обчислюваль­ні машини для автоматичного підтри­мання певного режиму роботи.
Недоліками цифрових приладів є їх складна конструкція і велика вартість.

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

 

Последнее изменениеВторник, 11 сентября 2018 13:07

1 Комментарий

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх