VT Farm - шаблон joomla Форекс

ТЕМА 14

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

Електричні прилади широко застосовують для вимірювання як електричних, так і неелектричних ве­личин.
Всі електровимірювальні прилади можна класифікувати за:
I.   Видом вимірювального струму.
II.  Видом вимірювальних параметрів.
III. Принципом дії.
IV.  Класом точності.
За видом вимірювального струму прилади поділяються для вимірювання у колах постійного, змінного струму, постійного і змінного.
За видом вимірювальних параметрів на: амперметри, вольтметри, ватметри, омметри та ін.
За принципом дії на: магнітоелектричні, електромагнітні, електродинамічні, індукційні, вібраційні та ін.
За точністю прилади поділяються на 8 класів.
 У приладах 1 класу (найточніших) відносна приведена похибка становить 0,05 %, а 8 класу (мало точних) 4 %.
Відносна приведена похибка ß дорів­нює показанню вимірювального при­ладу АП мінус дійсне значення вимірювальної величини АД розділене на максимальне значення шкали приладу АН і все це помножене на 100%.
класифік
Магнітоелектричні прилади пра­цюють на взаємодії котушки, по якій протікає струм, з постійним магнітом. Це амперметри або вольтметри. Вони діють тільки у колах постійного стру­му, є найточнішими та чутливішими, але бояться перенавантаження.
 3 638
Електромагнітні прилади працюють за принципом втягування феромагніт­ного осердя в котушку, по якій проті­кає струм. Такими приладами є ампер­метри і вольтметри, які можна викорис­товувати як у колах постійного, так і змінного струму. Вони не бояться перенавантажень, але мають малу точ­ність і нерівномірну шкалу.
 5 638
Прилади електродинамічної системи працюють на взаємодії двох котушок, по яких протікає струм. Ці прилади використовуються як ватметри. Вони працюють в колах як постійного, так і змінного струму, точні, але бояться перенавантажень.
 7 638
Індукційні прилади працюють на взаємодії вихрових струмів з обертовим магнітним полем і використовуються як лічильники електроенергії. їх мож­на використовувати тільки у колах змінного струму. Ці прилади мають великий обертовий момент, здатний приводити в дію лічильний механізм, але вони дорогі.
 image 99

а) - однофазний лічильник електричної енергії зі знятим корпусом:
1 - паралельна обмотка, 2 - алюмінієвий диск, вісь, 4 - гальмівний магніт, 7 і 8 - сердечники, 9 - підп'ятник, 10 - шестерні, 11 - рахунковий механізм

Прилади вібраційної дії працюють за принципом механічного резонансу, їх використовують як частотоміри у колах змінного струму. У них малий діапазон вимірювання і вони бояться вібрації.
image 98

Стрілочний частотомер ФД-4:
а - загальний вигляд, б - будова пристрою; 1 і 2 - котушки, 3 і 4 - магнітопроводи, 5 і 6 - обмотки, 7 - стрілка

Силу струму вимірюють ампермет­ром, який вмикають у коло послідов­но. Для розширення меж вимірювання амперметра використовують шунти і трансформатори струму.
Шунти можна використовувати у ко­лах постійного та змінного струму. Шунт —це невеликий опір, який вмикається паралельно амперметру. Щоб розрахувати опір шунта, необхідно опір амперметра Ra розділити на n—1. Число n показує, у скільки разів струм, який потрібно виміряти І, більший за струм,на який розрахований ампер­метр Іa.
 
Трансформатор струму , призначений для розширення меж вимірювання амперметра у колах змінного струму. Трансформатор струму великий вимі­рюваний струм L1 зменшує до струму L2 = 5A Помноживши струм L2 на кое­фіцієнт трансформації, знайдемо вимі­рюваний струм L1.
 
Подивись відео
 
 
Напругу вимірюють вольтметром, який вмикається паралельно тієї ді­лянки кола, на якій потрібно виміряти спад напруги. Щоб розширити межі  вимірювання вольтметра, використо­вують додаткові опори і трансформатори напруги. Додаткові опори у колах постійного і змінного струму вмикають послідовно з вольтметром. Щоб розра­хувати додатковий опір, необхідно опір вольтметра RB помножити на n— 1. Число n показує, у скільки разів на­пруга, яку потрібно виміряти U,  більша за напругу, на яку розрахований вольт­метр Uв .
Трансформатори напруги викорис­товують для розширення меж вимірю­вання вольтметром тільки у колах змінного струму. Трансформатор нап­руги в ціле число разів зменшує високу напругу, яку потрібно виміряти U1 до більш низької напруги    U2=100 Помноживши Uна коефіцієнт транс­формації трансформатора, знайдемо вимірювану напругу.
 
Подивись відео
 
 

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

Последнее изменениеВторник, 11 сентября 2018 11:04
Другие материалы в этой категории: СИМУЛЯТОР ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН »

3 комментарии

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх