VT Farm - шаблон joomla Форекс

ТЕМА3

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5
Електричний струм — це спря­мований рух електричних зарядів по провіднику.
СИЛА струму
Сила струму І — це кількість елект­ричних зарядів, які протікають через поперечний переріз провідника за оди­ницю часу. Відношення роботи А по переміщенню заряду між двома точками електрич­ного поля до заряду називається на­пругою між цими точками.
img10
 
Електрорушійна сила Е —це на­пруга на клемах джерела струму, якщо до нього не ввімкнений споживач.
Напругу і електрорушійну силу ви­мірюють у вольтах (В).
ЕРС
Опір провідника R залежить від його питомого опору ρ, прямо пропорційний довжині провідника L і обернено про­порційний площі поперечного перерізу провідника SПровідність q — це величина, зворот­на опору, вимірюють її у сименсах (См).
 slide 13
Електричне коло складається з трьох основних елементів: джерела струму, споживача енергії та з'єднувальних проводів. Крім них, до кола можуть входити допоміжні елементи: вимика­чі, вимірювальні прилади, плавкі за­побіжники та ін.
 
Електричне коло поділяється на внут­рішнє і зовнішнє. Внутрішнє—це само джерело струму, опір якого позначаєть­ся r. До зовнішнього кола належать всі інші елементи, опір його познача­ється R.

Подивись відео

 
Закон Ома для ділянки кола: струм на ділянці кола прямо пропорційний напрузі на цій ділянці та обернено пропорційний опору тієї ж ділянки.
ома
Закон Ома для повного кола: струм в електричному колі дорівнює електро­рушійній силі, поділеній на опір усьо­го кола — суму внутрішнього і зовніш­нього опорів.
ома1
Робота електричного струму дорівнює добутку сили струму, напруги і часу проходження струму. Потужність — це добуток сили струму на напругу. Ро­боту електричного струму вимірюють у джоулях (Дж), а потужність — у ватах (Вт).
 
1        2

Подивись відео

Вітка — ділянка кола, вздовж якої протікає один і той же струм і яка скла­дається з послідовно з'єднаних елемен­тів. Вузол — місце з'єднання трьох і більше віток.Контур — будь-який замкнений шлях кола, який можна обійти, рухаючись по його вітках.
Om1
Перший закон Кірхгофа: алгебраїчна сума струмів для будь-якої вузлової точки кола дорівнює нулю.
Другий закон Кірхгофа: у будь-яко­му замкненому контурі алгебраїчна су­ма електрорушійних сил дорівнює ал­гебраїчній сумі спадів напруг на опорах цього контуру.

Подивись відео

            
 
 
 

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

Последнее изменениеПятница, 07 сентября 2018 15:15
Другие материалы в этой категории: « ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ№2 СИМУЛЯТОР ЗАКОН ОМА »

1 Комментарий

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх