VT Farm - шаблон joomla Форекс

ТЕМА7

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

За характером магнітних властивостей усі речовині можна поділити на:
1) феромагнітні — у яких відносна магнітна проникність у багато разів більша за одиницю;
2) парамагнітні — у яких відносна магнітна проникність трохи більша за одиницю;
3) діамагнітні — у яких відносна магнітна проникність менша від одиниці.
athjvfuytnbrb
маг проник
Котушка, намотана у вигляді спіралі, по якій протікає струм і в середині якої знаходиться феромагнітне осердя, називається електромагнітом.
Q1
 
Полюси електромагніту можна визначати за «Правилом свердлика» якщо розмістити свердлик уздовж осі котушки і обертати його за напрямком струму у витках, то поступальний рух свердлика показуватиме північний полюс.
  напрямок
Розглянемо залежність магнітної індукції В від напруженості магнітного поля Н у феромагнітному осерді. Напруженість магнітного поля будемо змінювати, змінюючи струм у котушці. Із збільшенням Н магнітна індукція В спочатку швидко зростає, потім швидкість зростання магнітної індукції зменшується. І, нарешті, зростання В припиняється внаслідок магнітного насичення феромагнітного осердя. Якщо після намагнічування до стану насичення зменшити напруженість магнітного поля до нуля, то феромагнітне осердя стане джерелом магнітного поля за рахунок намагнічування (залишкова індукція). Для того, щоб магнітна індукція в осерді дорівнювала нулю, необхідно намагнічувати у зворотному напрямку, тобто перемагнічувати. Для цього необхідно змінити напрямок струму в котушці. При напруженості поля Н = ос індукція в осерді дорівнює нулю і воно повністю розмагнічується. Напруженість ос при В = 0 характеризує матеріал осердя і називається коерцитивною силою.
Повторюючи процес перемагнічування, одержимо замкнену криву a, d, e ,f , a, яка називається петлею гістерезису. Гістерезис — це відставання зміни магнітної індукції при зміні напруженості магнітного поля. Перемагнічування осердя пов'язане із затратою деякої кількості енергії, яка виділяється у вигляді теплоти, тому явище гістерезису шкідливе.
Магнітом'які матеріали мають малу залишкову індукцію, невелику площу петлі гістерезису. З них виготовляють осердя трансформаторів, електричних машин та ін. Магнітотверді матеріали мають значну залишкову індукцію, велику площу петлі гістерезису. їх використовують для виготовлення постійних магнітів. 
На провідник, по якому протікає струм, розміщений у магнітному полі, діє виштовхувальна сила, яка прямо пропорційна магнітній індукції поля В, силі струму I , довжині провідника L і залежить від синуса кута α між вектором магнітної індукції і напрямком струму в провіднику.
Напрямок цієї сили можна визначити за правилом лівої руки: якщо ліву руку розмістити так, щоб магнітні лінії входили у долоню, а чотири пальці показували напрямок струму в провіднику, то великий палець, відставлений на 90°, покаже напрямок сили F .
Ампера
Якщо близько один до одного розмістити провідники із струмом одного, напрямку, то магнітні лінії цих провідників, охоплюючи обидва провідники, примушують їх притягуватися. Якщо по провідниках струм протікає у різні напрямки, то вони будуть відштовхуватися.
два провідники1

 Подивись відео

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5
Последнее изменениеСуббота, 08 сентября 2018 13:05
Другие материалы в этой категории: « ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ№6 СИМУЛЯТОР МАГНІТНІ ПОЛЯ »

2 комментарии

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх