VT Farm - шаблон joomla Форекс

ТЕМА6

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5
Магнітне поле виникає у прос­торі, оточуючи рухомі електричні заря­ди та постійні магніти. Магнітне поле діє тільки на рухомі заряди.
 
 
 
 
 
     picasion.com 7388103ed7ea3f4d165d99a74e029d1b magnit 
 
Напрямок магнітних ліній навколо провідника із струмом знаходять за «Правилом свердлика». Якщо свердлик із правою різьбою рухається посту­пально за напрямком струму, то на­прямок обертання ручки буде збігатися із напрямком магнітних ліній навколо провідника.
правило
Магнітне коло складається із джере­ла магніторушійної сили (м. р. с.), якою може бути котушка із струмом або по­стійний магніт, і магнітопроводу, виго­товленого з феромагнітного матеріалу.
 
мрс
 
Магнітне коло однорідне, якщо всі його ділянки мають однакову площу поперечного перерізу і виготовлені з одного матеріалу.
Магніторушійна сила F замкненого провідника із струмом дорівнює силі струму.
Магніторушійна сила котушки, по якій протікає струм, дорівнює добутку сили струму на число витків котушки. Інтенсивність магнітного поля харак­теризується магнітною індукцією В, яка вимірюється в теслах (Тл).
Магнітна індукція у будь-якій точці навколо прямолінійного провідника із струмом прямо пропорційна силі струму І, обернено пропорційна відстані rвід осі провідника до даної точки і залежить від абсолютної магнітної проникності середовища, в якому знаходиться про­відник із струмом.
Тесла
Напруженість магнітного поля  Н — це відношення магніторушійної сили F до довжини магнітного кола L і вимі­рюється в амперах на метр (А/м).
Магнітний опір Rм прямо пропорцій­ний довжині магнітопроводу і обернено пропорційний площі його поперечного перерізу. Залежить він від абсолютної магнітної проникності матеріалу, з яко­го виготовлений магнітопровід.
Магнітний потік Ф — це відношення магніторушійної сили до магнітного опо­ру магнітопроводу.

 Подивись відео

Магнітний потік — це добуток магніт­ної індукції на площу, перпендику­лярну вектору магнітної індукції, ви­мірюється він у веберах (Вб).

 Подивись відео

 
Перший закон Кірхгофа для магніт­ного кола: у вузловій точці алгебраїч­на сума магнітних потоків дорівнює нулю.
Другий закон Кірхгофа для магніт­ного кола (закон повного струму): маг­ніторушійна сила дорівнює сумі добут­ків напруженостей поля на довжину відповідних ділянок магнітного кола.
Аналогія між електричними і маг­нітними величинами:
1.  E  — е. р. с.;     F— магніторушійнасила;
2.  I— сила струму;  Ф — магнітний потік;
3.  R—опір;  Ŕм — магнітний опір;
4.  U — напруга, HL—добуток напру­женості маг­нітного поля на довжину  магнітопроводу.
95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5
Последнее изменениеСуббота, 08 сентября 2018 10:52
Другие материалы в этой категории: СИМУЛЯТОР МАГНІТ ТА КОМПАС »

3 комментарии

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх