VT Farm - шаблон joomla Форекс

ТЕМА5

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5
Якщо складне електричне коло має тільки дві вузлові точки, то його зручно розраховувати методом вузло­вої напруги.
вузлова напруга
Порядок розрахунку:
1.  Напругу між вузловими точками А та В позначимо U .
2.  Знайдемо струм для кожної вітки.
3.  Згідно із першим законом Кірхгофа алгебраїчна сума струмів у вузловій точці дорівнює нулю.
4.  Підставивши у цю формулу зна­чення струмів паралельних віток, зна­йдемо напругу між вузловими точками U. Ця напруга дорівнює алгебраїчній сумі добутків електрорушійної сили і провідностей усіх паралельних віток, діленій на суму провідностей усіх ві­ток.
5.  Підставляючи у формули (1, 2, 3) значення і U, знайдемо струми у пара­лельних вітках.
При протіканні струму по провід­нику електрони стикаються з рухоми­ми молекулами провідника і підсилюють їх рух, що призводить до нагрівання провідника.

Подивись відео

 
Закон Джоуля-Ленца: кількість теп­лоти, яка виділяється при протіканні струму по провіднику, прямо пропор­ційна силі струму в квадраті, опору провідника і часу протікання струму по провіднику.
джоулю
Щоб запобігти надмірному нагрі­ванню провідників, плавленню їх ізоля­ції, допустимі для даної сили струму площі поперечних перерізів проводів визначають за таблицями допустимих струмових навантажень.
переріз
При пошкодженні ізоляції та з'єд­нанні проводів у точках А та В елект­ричного кола утвориться коротке зами­кання. Струм буде проходити по шляху найменшого опору. Опір кола набли­жатиметься до нуля, а струм у колі збільшуватиметься до нескінченності. Щоб захистити електричне коло і дже­рело електричного струму від коротко­го замикання, використовують плавкі запобіжники. При збільшенні струму понад допустимий перегорає плавка вставка запобіжника і вимикає пошко­джене коло від мережі.
Теплові реле використовують для захисту споживачів від перенавантаження. Основним елементом теплового реле є біметалева пластина, що скла­дається з двох пластин з різним коефі­цієнтом теплового розширення. При нагріванні біметалева пластина виги­нається у бік пластини з меншим коефі­цієнтом теплового розширення і розми­кає контакти. При охолодженні біме­талева пластина займає початкове поло­ження і знову замикає контакти. Біме­талеві пластини використовують та­кож у терморегуляторах.
x біметалева пластина
 
 
95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5
Последнее изменениеПятница, 07 сентября 2018 16:31

2 комментарии

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх