VT Farm - шаблон joomla Форекс

ТЕМА4

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5
В електричних схемах зустріча­ються послідовні, паралельні та змішані з'єднання резисторів (споживачів) і дже­рел електричного струму.
При послідовному з'єднанні резисто­рів загальний струм І дорівнює стру­мам, що протікають по кожному резис­тору; загальна напруга U дорівнює сумі спадів напруг на резисторах з'єд­нання; загальний опір R дорівнює сумі всіх послідовно з'єднаних опорів. При послідовному з'єднанні джерел елект­ричного струму загальна електрорушійна сила Е дорівнює сумі електро­рушійних сил з'єднання.
послідовне
При паралельному з'єднанні резис­торів загальний струм І дорівнює сумі струмів паралельних віток; загальна напруга  U дорівнює напрузі на кожно­му з резисторів; загальна 1/R  провідність дорівнює сумі провідностей паралельних віток.
                                          паралельне
При паралельному з'єднанні джерел струму електрорушійна сила з'єднання дорівнює електрорушійним силам кож­ного джерела струму за умови, що електрорушійна сила всіх джерел струму однакова. З'єднання, до якого входять послі­довне і паралельне з'єднання резис­торів, називається змішаним.
струми контурні
Щоб розрахувати складне коло ме­тодом контурних струмів, необхідно:
1) довільно спрямувати струм у кон­турах;
2) для кожного контуру скласти рів­няння згідно із другим законом Кірхгофа;
3) розв'язати систему рівнянь і ви­значити струми в контурах;
4) знайти струми в усіх вітках.
Якщо струм у вітці зі знаком «»,то напрямок його потрібно змінити на зворотний.

Подивись відео

 

 

 

 

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

 

Последнее изменениеПятница, 07 сентября 2018 16:36

2 комментарии

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх