VT Farm - шаблон joomla Форекс

ТЕМА 2

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

Під дією зовнішнього електрич­ного поля з напруженістю Е1 у метале­вому тілі вільні електрони переміщу­ються до однієї поверхні, яка одержує негативний заряд, протилежна поверх­ня заряджується позитивно. В резуль­таті розподілу зарядів у провіднику утворюється внутрішнє електричне поле з напруженістю E2, спрямоване проти­лежно зовнішньому.
електризація
Рух вільних електронів у провіднику в даному випадку короткочасний, поки напруженості зовнішнього і внутріш­нього полів не зрівняються. При E1 = E2 напруженість електричного поля дорівнює нулю. Напруженість між дво­ма будь-якими точками провідника та­кож дорівнює нулю.
Отже, при наявності у провіднику вільних носіїв електричних зарядів електричне поле в ньому існувати не буде. Якщо в електричному полі розміс­тити провідник з порожниною в середи­ні, то в середині металу і порожни­ни електричне поле відсутнє. Це явище використовують при екрануванні про­водів.

1 12 2

Діелектрик, внесений в електричне поле, так само як і провідник, елект­ризується через вплив. Але між елект­ризацією провідника і діелектрика існує велика різниця. Якщо в провіднику під впливом сил електричного поля вільні електрони переміщуються по всьому об'єму, то в діелектрику вільного переміщення електричних за­рядів не відбувається. Проте в межах однієї молекули діелектрика виникає зміщення позитивного заряду вздовж напрямку електричного поля і негатив­ного заряду в зворотному напрямку. В результаті на поверхні діелектрика виникають електричні заряди. Це явище називається поляризацією діелектрика.

діелектрик

Розрізняють неполярні та полярні діелектрики.діелектрик1

У неполярних діелектри­ках молекула в нейтральному стані має позитивні та негативні заряди, які на­стільки близько розміщені один до одно­го, що дія їх взаємно компенсується.

неполярний діелектрик2

   

 неполярний діелектрик

Під впливом електричного поля позитивні і негативні заряди у межах моле­кули дещо зміщуються один відносно одного, утворюючи диполь. У полярних діелектриках молекули і при відсутності електричного поля утворюють диполі.полярний діелектрик

полярний діелектрик2

 

З усуненням електричного поля поля­ризація діелектрика зникає. При де­якій певній напруженості електричного поля зміщення зарядів досягає гранич­ної величини, потім відбувається руй­нування — пробій діелектрика, в ре­зультаті чого діелектрик втрачає свої ізолюючі властивості і стає струмопровідним.

Подивись відео

Ємність конденсатора С характери­зує властивість конденсатора нагро­маджувати електричний заряд. Ви­значається вона відношенням заряду конденсатора до напруги на пластинах конденсатора.

 

 конденсаторконденсатор1

При паралельному з'єднанні конден­саторів загальна ємність дорівнює сумі ємностей окремих конденсаторів і кож­ний конденсатор буде ввімкнений на повну напругу мережі.конденсатор паралельне При послідовному з'єднанні конден­саторів обернена величина загальної ємності дорівнює сумі обернених ємнос­тей окремих конденсаторів. Кожний із конденсаторів увімкнений на меншу напругу, ніж напруга мережі.конденсатор послідовне

Подивись відео

 

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

Последнее изменениеПятница, 07 сентября 2018 10:48

2 комментарии

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх